Actividades de Curso Segundo

Guías del Curso Segundo

Actividad # 4

Artística 2°
Mercedes Maecha

Matemáticas 2°
Mercedes Maecha

Educación Física 2°
Carmen Ballestas

Proyecto de Vida   2°
Carmen Ballestas

Sociales 2°

Carmen Ballestas

Ciencias Naturales 2°
Sandra Pineda

Comunicación 2°
Carmen Ballestas

Español 2°
Constanza Monroy

Ética y Valores 2°
Sandra Pineda

Ingles 2°
Sandra Pineda

tecnología 2°
Constanza Monroy